ФУТБОЛ - открит терен

                    Футболно игрище                                                                   1ч. -60лв.                                                                     
         
                                                            
               
  
                                                             ФУТБОЛ -  закрит отоплен терен

                   Футболно игрище                                                                  1ч. - 90лв.
               
           
 
     
                                                                        ТЕНИС

                     Тенис корт                                                               1 ч. - 18 лв.
                     Тенис корт  Понеделник - Петък  до 17 ч.            1 ч. - 15 лв.                     
                     Детски групи                                                 1 седмица -40 лв.    
                     
                     
               
                     Треньор  тенис                                                      1 ч. - 30 лв.